MKA Chirurgie & Stomatologie Oostkust

Graag breng ik u op de hoogte dat vanaf januari 2020 dr. Luc Van Doorne enkel nog operaties uitvoert binnen AZZENO Knokke-Blankenberge. De consultaties en kleine ingrepen gaan nu integraal door in de private praktijk Cosmipolis Clinic, Sint Claradreef 77 te Brugge. Uiteraard kunnen ook in de private praktijk nog operaties worden gepland. Voor afspraken kan u terecht bij het secretariaat op het nummer 0496804040, , via mail s.kaakchirurgiedrvandoorneluc@gmail.com of online zelf inplannen via de website

Hoe een afspraak maken

Er zijn twee manieren om een afspraak te maken:

Indien u uw afspraak bij de dokter niet kan nakomen, gelieve deze dan ook (telefonisch) zo snel als mogelijks te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment te consulteren.

Indien u met 2 personen komt, gelieve dan 2 opeenvolgende afspraken te maken.